Ralev

Лични данни

маг. инж. Янко Иванов Ралев

Телефон за връзка:  +359 08998 34222
E-mail:

Inj.ralev@abv.bg

Адрес за кореспонденция: 1000 София,
Студентски град 3
Рожденна дата: 14.10.1983 г.

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с проектиране,  реализиране  и изпитване на системи за добив на енергия.

Научни интереси

  • Мехатронни системи
  • Теория на механизмите и машините
  • Материалознание
  • CAD/CAM/CAE
  • МЕМS
  • Електроника
  • Електротехника

 

 Дисертационен труд

Тема:

„Системи за добив на енергия чрез сплави с памет на формата”

Ръководител:  проф.д-р инж.Тодор Стоилов Тодоров
Защита:  01.07.2016

Previous page: Участници
Next page: Дейности