Публикации

 

[61] А. Пискова, К. Неделчев, И. Кралов, Ц. Велкова, „Експериментално изследване на параметрите на релсов път, колоос и акустичен абсорбер на шум от контакта колело-релса”, Механика на машините 108, ISSN 0861-9727, стр. 85 -98

[62] N. Delibozov, R. Radonov, M. Hristov, „Verilog-A Modeling and Analyzing of Piezoresistors Connected into Wheatstone bridge and used in MEMS Device Processing”, Research Inventy: International Journal of Engineering and Science, Vol. 4, Issue 9 (September 2014), pp. 43 – 50

[63] И. Мухтаров, И. Игнатов, М. Ангелов, „Изчисляване на заварени приспособления за транспорт и манипулиране на голямогабаритни индустриални турбини”, Българско списание за инженерно проектиране, брой 23, юли 2014, стр. 121 – 124

[64] И. Игнатов, П. Синапов, К. Неделчев, И. Кралов, „Изследване на фрикционни трептения на плоча”, БулТранс-2014, Proceedings 17-19 September 2014, Sozopol, стр. 119 – 124

[65] И. Кралов, А. Пискова, К. Неделчев, „Експериментално и числено изследване на собствените честоти и форми на колоос”, Bul Trans – 2014, 17 – 19 Септември, Созопол, България, стр. 129 - 135

 

[66] M. Kandeva, B. Ivanova, V. Pozhidaeva, D. Karastoyanov, J. Javorova, "Composite coatings to improve durability of the working body of the drill", 5th WORLD TRIBOLOGY CONGRESS, September 8-13, 2013, Palaolimpico, TORINO, Italy

[67] Р.  Димитров  и  Д.  Дичев, "Анализ   на   компютъризирана  информационна  и резервационна  система  за  железопътен   транспорт  в  контекста на  TSI  TAP: български случай", НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс 2014, 17-19 септември 2014 г., Созопол, България, стр. 259-264.

[68] Л. Цонов, В. Павлов, "Системно изследване на структури на механизми от механични импулсни предавки", сп. Механика на машините, 2014

[69] Л. Цонов, Т. Тодоров, "Механични импулсни предавателни механизми: Термини, определения, Структурен анализ и класификация", сп. Механика на машините, 2014

 

 1 2 3 [4]Previous page: Публикации
Next page: Дисертации