Публикации

[41] J. Kaleicheva, V. Mishev, G. Avdeev, Z. Karaguiozova, B. Dineva, „Influence of Nanoadditives on the structure and properties of austempered ductile irons”, European Conference on Heat Treatment and 21st  IFHTSECongress, 12-15 May 2014, Munich, Germany, pp. 537 - 543
 
[42] ] M. Kandeva, B. Ivanova, D. Karastoyanov, E. Assenova,  „Static and dynamic friction of sphero-graphite cast iron with Sn microalloy”, Matri’14, 2nd Austrian-Indian-Symposiu  on Materials Science and Tribology, May 26 – 29, 2014, Austria, pp. 35 – 39
 
[43] N. Delibozov, V. Stavrov, „Application of existing MEMS Technology in the MEMS Device Design by means of MEMS Xplorer and SKILL”, International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), Volume 2, Issue 7, 1 July. 2014, pp. 1-7
 
 
[45] E. Gieva, G. Nikolov, „Types and applications of biosensors”, ICCE – 22 Malta Proceedings, pp.  301 - 302
 
 
[46] Rostislav P. Rusev, Elitsa E. Gieva, George V. Angelov, Rossen I. Radonov, and Marin H. Hristov, "Microelectronic Circuit Analogous to Hydrogen Bonding Network in Active Site of b-lactamase", ACEEE International Journal on Signal and Image Processing IJSIP, Volume 5, Number 1, January 2014 © 2014 ACEEE DOI: 01.IJSIP.5.1.F6, pp.93-100, ISSN 2152-5056
 
[47] Elitsa Gieva, Rostislav Rusev, George Angelov, Rossen Radonov and Marin Hristov, Microelectronic Circuits Analogous to Hydrogen Bonding Networks in Michaelis complex of beta-lactamase protein, ISSE 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Germany, Dresden, 7-11 May 2014
 
[48] Elitsa Gieva, Georgi Nikolov and Boyanka Nikolova, "Environmental Applications of biosensors", XII-th INTERNATIONAL CONFERENCE "CHALLENGES IN HIGHER EDUCATION AND RESEARCH IN THE 21st CENTURY", 3-6 Juni 2014
 
[49] Spasova M., „Carbon Nanotube Field Effect Transistor Parameters Impact on Transfer and Output Performance”, 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, May 7-11, 2014, Dresden, Germany, pp. 152 - 153
 
 
[50] Elitsa Gieva, Rostislav Rusev, George Angelov, Rossen Radonov and Marin Hristov,  "Microelectronic Circuits Analogous to Hydrogen Bonding Networks in Michaelis complex of beta-lactamase protein", Electronics Technology (ISSE), Proceedings of the 2014 37th International Spring Seminar, 7-11 May 2014, Dresden, Germany, DOI: 10.1109/ISSE.2014.6887608, pp. 278 - 283
 
 
[51] E. Gieva, M. Todorov, T. Takov, B. Nikolova „Integrated sensors ’Modelling via Different Circuit Simulator”, Annual journal of electronics, 2014, ISSN 1314-0078, pp. 36 – 39
 

[52] Д. Георгиев, „Модифициране на конструкцията на шприцформа за изработване на пластмасов детайл „Светловод” с цел намаляване на времето за изработка и подобряване на технологичността” VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS „TECHNICAL SCIENCE AND INDUSTRIAL MANAGEMENT“, 15 - 16 SEPTEMBER 2014, VARNA, BULGARIA, pp. 48-51.

[53] О. Михайлов, „Автоматизация на проектирането на приспособления-методии и подходи”, VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS „TECHNICAL SCIENCE AND INDUSTRIAL MANAGEMENT“, 15 - 16 SEPTEMBER 2014, VARNA, BULGARIA, pp. 36-43.

[54] Д. Георгиев, „Сравнителен анализ на методите за моделиране на електроди с помощта на CAD/CAM/CAE системата NX”, Млад форум Механика Транспорт Комуникации, ISSN 1312-3823, том 3, брой 1, 2014, статия №0959, стр. XIII-7 – XIII-12

[55] Р. Димитров, „Технически спецификации за оперативна съвместимост. Основни характеристики на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги, Национална студентска научно-техническа конференция 2014 Технически Университет – София, стр. 490 – 496

[56] Д. Георгиев, „Основни принципи и препоръки при моделирането на електроди за обемна ерозия при изработка на инструментална екипировка, Национална студентска научно-техническа конференция 2014 Технически Университет – София, стр. 287-293

[57] N. Delibozov, R. Radonov, M. Hristov, „Design and Fabrication of „Matrix” MEMS Device”, Annual journal of electronics, 2014, ISSN 1314-0078, pp. 32 – 35

[58] R. Dimitrova, A. Nedelchev, A. Nikolov, „3D simulation of stress-strain state of plasma ARC surfacing by CAD/CAE software sysweld”, Advanced Materials Research Vol.1029 (2014), pp. 1-7

[59] T. Simeonova, M. Tongov, G. Avdeev, „Microstructure and properties of NiCrBSiC overlay coatings deposited by the plasma scanning process”, WIT Transaction The Built Envirenment, Vol 137, 2014, WIT Press, ISSN 1743-3509 (online)

[60] Д. Софронова, Я. Софронов, Х. Гендов, „Разработване на софтуер за управление на двигателите и сензорната система на стенд за двумерно многоциклово натоварване”, Научна конференция на ЕМФ, Текстилна техника,  2014, стр. 193 – 202


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 [3] 4
 

Previous page: Публикации
Next page: Публикации