Oleg Mihailov

 

Лични данни

Маг. инж. Олег Добрев Михайлов

Телефон за връзка:  +359 887 850226
E-mail: omihaylov@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, МТФ, кат. ТМММ 
Рожденна дата: 31.12.1988

 

Научни интереси

  • Конструиране
  • Програмиране
  • Студена обработка на металите

Дисертационен труд

Тема:  
Ръководител:  
Защита:  

Научни публикации

  1. О. Михайлов, Н. Иванова „Проектиране на предприятие за производство на резервни части на транспортни средства”, Национална студентска научно-техническа      конференция, 23-29 Септември 2012г., Созопол, България
  2. Доц. Г. Николчева, гл.ас. И. Ликов, О. Михайлов, „Модифицирана конусна геометрия на режещата част на свредла и устройство за заточване.”. X Международен конгрес МТМ 2013, 18-20 Септември 2013г., Варна, България

Previous page: Участници
Next page: Дейности