NIkolov

Лични данни

инж. Антонио Антонов Николов

Телефон за връзка:  +359 885 666911
E-mail: tomic_92@abv.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, МТФ
Рожденна дата: 10.08.1980

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да се установи влиянието на схемата на деформиране, напрегнатото и деформирано състояние, и степента на деформация върху изменението и формирането на микроструктура на метали и сплави при физично моделиране на интензивна пластична деформация.

Научни интереси

  • Технология на машиностроенето
  • Пластичана деформация
  • Заваряване
  • Микроструктури
  • Металолеене
  • Материалознание

Дисертационен труд

Тема: Влияние на условията на деформиране върху изменението на микроструктурата при интензифицирана пластична деформация
Ръководител:  доц. д-р Валентин Вълков
Защита:  

 

Участие в научни проекти

  • Докторантски проект на ТУ

 

Научни публикации

  1. В. Камбуров, Й. Генов, А. Сергисова, А. Николов, 3D симулация и оптимизация на деформационния процес при интензивна пластична деформация чрез винтова екструзия, Машиностроене и машинознание, година VII, книга 2, 2012
  2. В. Камбуров, Й. Генов, Х. Христов, А. Николов, 3D симулация и оптимизация на деформационния процес при интензивна пластична деформация по метода на многоциклово ограничено нагъване, V. Journal of Materials Science and Technology, vol.19, 2011, № 2.

Previous page: Участници
Next page: Дейности