Mitov

Лични данни

инж. Виктор Крумов Митов

Телефон за връзка:  +359 888447721
E-mail: vmitov@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТММ
Рожденна дата: 01.09.1978 г.

 

Цел на научната кариера

Целта моята научна кариера е да приложа знанията си, свързани с машиностроенето и CAD/CAM системите в областта на денталната медицина, с цел реализирането и създаването на научен подход  и инженерна технология за създаването на дентални импланти, да изследвам процесите свързани с денталната наука от гледна точка на машиностроенето и да изградя иновативна модулна индустриална технология за изработване на зъбни импланти (протези, мостове, носещи вложки) чрез CAD/CAM решения и вископроизводителна напълно автоматизирана CNC/ЦПУ машина, 3D принтер, тримерен скенер. Научното дисертационно изследване е практично ориентирано с ясна цел да намери решения на възникващите към момента проблеми и неясноти в денталното производство.

Научни интереси

 • Дентални системи
 • 3D сканиране и обработка на информация
 • 3D принтери
 • CAD/CAM (тримерно моделиране, цифрово програмиране)
 • Verification systems (CGTech/Vericut)
 • PDM/PLM

Дисертационен труд

Тема: Изследване на технологиите за бързо изграждане на дентални импланти
Ръководител: проф. Георги Тодоров и доц. д-р Николай Николов
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 • Проект № BG051PO 001-3.3.06-0046 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии”.
 • Докторантски проект на ТУ - София. Тема: „Изследване на технологиите за бързо изграждане на дентални импланти“

Преподавателска дейност

Водени упражнения и курсове в ТУ - София – CAD/CAM – тримерно моделиране, чертожна документация, цифрово програмиране и др. Pro/TOOLMAKER и Pro/ENGINEER.

Сертификати

 • VAR Sales Foundation Class, PTC, February 2008
 • Maintenance Service Provider (MSP), PTC, May 2010
 • Windchill ProductPoint, PTC, March 2009
 • Large Format Print - Sales Proffesionals, Canon, October 2009
 • Професионални умения за продажби, Gustav Kaser, December 2009
 • Machine and Control Building, Vericut, March 2010
 • Vericut Verification, Vericut, June 2011

Научни публикации

 1. В. МИТОВ,  Pro/ENGINEER Wildfire - силата на Вашите идеи и мощта на нашия продукт,  CIO, септември  2006 г., стр. 25.
 2. В. МИТОВ, Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 - в служба на машинните инженери, CIO септември  2007 г..
 3. В. МИТОВ, Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 - Нови функции и възможности, CIO септември  2007 г..
 4. В. МИТОВ, Pro/TOOLMAKER - новото CAM решение на компанията PTC, Машиностроене и електротехника, септември 2007 г., брой 10 – 11.
 5. В. МИТОВ, Почувствайте силата и мощта на Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 - впрегнати в служба на машинните инженери, Машиностроене и електротехника, септември 2007 г., брой 7 - 8.
 6. В. МИТОВ, Bimal Dharsi, Избор на PLM система, CAD ДАЙДЖЕСТ, август 2009 г., брой 3,
  стр. 52.
 7. В. МИТОВ, 2010 г. ще разкрие нови възможности за разрастването на CAD/CAM компаниите, Computerworld, ноември 2009 г.
 8. В. МИТОВ, Creo – наследникът на Pro/ENGINEER, Computerworld, април 2011 г.
 9. В. МИТОВ, Нови методи за създаване на дентални импланти, част 1, CAD ДАЙДЖЕСТ, януари 2012 г.

Previous page: Участници
Next page: Дейности