Kaldashev

Лични данни

маг. инж. Цветан Петров Калдъшев

Телефон за връзка: 
E-mail: kaldashev.cvetan@abv.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТМММ
Рожденна дата: 23.06.1986

 

Цел на научната кариера

Целта ми е да приложа знанията си, свързани с програмиране
на CNC машини и създаваните за тях постпроцесори както в научната така и
научно- приложната дейност.

Научни интереси

  • Машини със CNC управление
  • CAD/CAM системи
  • Разработване на постпроцесори за машини със CNC
  • Грешки на технологичната система
  • Методи за компенсиране на грешки

Дисертационен труд

Тема: Разработване на специализирани постпроцесори
Ръководител:  проф.  д-р инж. Петър Хаджийски и доц. д-р инж. Лъчезар Стоев
Защита:  

 

Преподавателска дейност

Водя част от упражненията по дисциплините Технология на машиностроенето 2, Програмиране на CNC машини,  Програмиране на CNC машини с CAM системи, Изработване на детайли със сложна форма с помощта на САМ системи.

Научни публикации

  1. Хаджийски, П., Калдъшев, Ц., Проектиране и изработване на профилен барабан с Pro/Engineer, VII Международен конгрес „Машини, технологии, материали”, 26-27 май 2010, София, Бълария, ISSN 1310-3946
  2. Хаджийски, П., Калдъшев, Ц., Компенсиране на грешките от геометрична неточност посредством постпроцесор, VIII Международен конгрес „Машини, технологии, материали”, 19-21 септември 2011, Варна, Бълария, ISSN 1310-3946
  3. Хаджийски, П., Калдъшев, Ц., Създаване на стругов постпроцесор за за генериране на многократно повтарящ се цикъл в среда на PRO/ENGINEER, , Международна научна конференция МТФ’2012
  4. Хаджийски, П., Калдъшев, Ц., Грешки на технологичната система и методи за компенсирането им, Международна научна конференция МТФ’2012
  5. Хаджийски, П., Калдъшев, Ц., Василев, Кр., Използване на функционалността на CAM системите за преодоляване на ограниченията наложени от технологичната система при 5- осево обработване, Международна научна конференция МТФ’2012

Previous page: Участници
Next page: Дейности