Ignatov

Лични данни

маг. инж. Игнат Петров Игнатов

Телефон за връзка:  +359 2 965 3157
E-mail: ignat_p_ignatov@abv.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. Механика
Рожденна дата: 03.01.1983

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да обогатя и приложа знанията си, свързани с изграждане и реализиране на модели в областта на шума и вибрациите в системите уредите и апаратите. 

Научни интереси

 • Механика на непрекъснати среди
 • Механо-математично моделиране
 • Анализ с МКЕ и видове числен анализ

Дисертационен труд

Тема: Моделиране, изследване и синтез на акустични схеми за снижаване на шума в транспортната техника
Ръководител: доц. д-р Иван Кралов
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 • ДМУ03-8 (текущ)
 • Докторантски проект на ТУ №112пд004-3

Преподавателска дейност

Водени упражнения по дисциплини в ТУ – Механика, Механика I, Mechanics.

Научни публикации

 1. И.Игнатов, И. Кралов, П.Синапов, Конструктивен и технологичен анализ на микроелектромеханични системи (МЕМС) за акумулиране на звукова енергия, БулТранс 2010, р. 165-168, 2010.
 2. Иван Кралов Игнат Игнатов, Функционален Анализ на МЕМС за акумулиране на звуково налягане, XXVI Международна конференция МТФ, 220-225, 2010.
 3. Snejana Terzieva, Ivan Kralov, Ignat Ignatov, Electroacoustic analysis of mems for sound pressure harvesting, Advanced aspects of theoretical electrical engineering – Sozopol 2010, p.164-169, 2010.
 4. Ivan Kralov, Snejana Terzieva, Ignat Ignatov, Analysis of methods and MEMS for Acoustic Energy Harvesting with Application in Railway Noise Reduction, MECAHITECH’11 - Proceedings, September, 2011.
 5. Ivan Kralov, Ignat Ignatov, Experimental study of wheel/rail contact noise absorber, Mechanics of machines,Proceedings, p. 12-18, Varna, 2011
 6. Kralov Ivan, Sinapov Petko, Nedelchev Krasimir, Ignatov Ignat, Friction induced rail vibrations, АМЕЕ Pooceedings 2012(под почат).
 7. Петко СИНАПОВ Иван КРАЛОВ Игнат ИГНАТОВ Красимир НЕДЕЛЧЕВ, САМОВЪЗБУЖДАЩИ ФРИКЦИОННИ ТРЕПТЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА РЕЛСА, Дни на Механиката, Варна 2012 (под печат).
 8. Петко Синапов, Игнат Игнатов, Иван Кралов, Красимир Неделчев, ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА КОЛООС НА ПЖПС, „Дни на Механиката „ , Варна 2012 (под печат).

Previous page: Участници
Next page: Дейности