Grigorov

Лични данни

инж. Валентин Иванов Григоров

Телефон за връзка:  +359 886 388796
E-mail: valentin_grigorov_@abv.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, бл.7 ,вх.10
Рожденна дата: 22.05.1974

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е приложение на съвременните методи за автоматизирано проектиране и инженерен анализ в инструменталната екипировка и нестандартно оборудване.

Научни интереси

  • Автоматизация на проектирането
  • Управление на машини с ЦПУ и високо-скоростна обработка
  • Контрол и управление на качеството

Дисертационен труд

Тема: Проектиране и изследване на малтийски механизми
Ръководител:  проф. д.т.н. Витан Гълъбов и доц. д-р инж. Вътко
Драганов
Защита:  

 

 


Previous page: Участници
Next page: Дейности