Gieva

Лични данни

ас., д-р Елица Емилова Гиева

Телефон за връзка:

+359 2 965 3115 

E-mail: gieva@ecad.tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. Микроелектроника, ECAD Лаборатория
Рожденна дата: 03.06.1982

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с проектиране и изследване на виртуални елементи, които да имитират предаването на сигнали през водородни връзки и получените резултати да сравня с анализи на познати електронни елементи и схеми.

Научни интереси

 • Микро и наноелектроника
 • Биоелектроника
 • Молекулярна електроника
 • Протеини и мрежи от водородни връзки
 • Матлаб и езици за поведенческо описание
 • Виртуално инженерство и моделиране
 • Създаване на модели и симулации

Дисертационен труд

Тема: Моделиране и анализ на протеинови мрежи като микроелектронни елементи
Ръководител: проф. д-р Марин Христов Христов и проф. д.т.н. Тихомир Борисов Таков
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 • Д002-126/15.12.2008
 • ДТК02/50/17.12.2009
 • ДУНК 01/03
 • Проект към НИС в помощ на докторанти - 2011-2012г.

Преподавателска дейност

Водени упражнения по дисциплини в ТУ - Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката. 

Сертификати

 • Сертификат за участие в курс по Биоелектроника във Франция, Гренобъл през май 2012г.

Научни публикации

 1. Rostislav Rusev, Angelov G., Gieva E., Takov T., Hristov M., “Hydrogen Bonding Network as a DC Level Shifter and a Power Amplifier”, MIXDES 2010, Poland, June 24-26, 2010 
 2. Elitsa Gieva, Rusev R., Angelov G., Takov T., Hristov M., “Microelectronic Differential Amplifier Functionally Analogous to Hydrogen Bonding Network”, Volume 4, b1 p42, ISSN 1313-1842, Sozopol 22-24 September, Sofia 2010
 3. Rostislav Rusev, George Angelov, Elitsa Gieva, Marin Hristov, and Tihomir Takov, Hydrogen Bonding Network Emulating Frequency Driven Source of Triangular Pulses”, International Journal of Microelectronics and Computer Science, vol.1, No3, 2010
 4. Elitsa Gieva, Penov L., Rusev R., Angelov G., Hristov M., “Protein Hydrogen Bonding Network Electrical Model and Simulation in Verilog-A”, XIX International Scientific and Applied Science Conference “Electronics 2011”, 14-16 September, 2011, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of ELECTRONICS, Technical University of Sofia, Faculty of Electronics and Electronics Technologies, Volume 5, Number 2 p.132, ISSN 1313-1842, Sozopol 14-16 September, 2011
 5. Gieva, E. E., R. P. Rusev, R. I. Radonov, T. B. Takov, M. H. Hristov, „Behavioral model of hydrogen bonding network with Verilog-A and analogues with microelectronic circuits”, XIX International Scientific and Applied Science Conference “Electronics 2011”, 14-16 September, 2011, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of ELECTRONICS, Technical University of Sofia, Faculty of Electronics and Electronics Technologies, ISSN 1313-1842, Volume 5 , Number 2 , p. 128
 6. Gieva, Elitsa E., Characterization of a Hydrogen Bonding Network in Cadence using Verilog-A, E+E Journal – pp 18-24, ‘3-4’ 2012
 7. Elitsa Gieva, R. Rusev, G. Angelov, R. Radonov, T. Takov, M. Hristov, “Verilog-A Modeling of Electrical Circuit with Adding Element Based on Branched Hydrogen Bonding Network”, Proc. of 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES2012), pp. 401 – 404, Warsaw, Poland, 24-26 May 2012. ISBN: 978-83-62954-43-8.
 8. Elitsa Gieva, R. Rusev, G. Angelov, T. Takov, M. Hristov, “Simulation of Branching Hydrogen Bonding Network in Cadence”, Proc. of the 1st Intl. Conf. Systems, Power, Control, Robotics (SCOPORO ’12), Latest Advances in Systems Science and Computational Intelligence, pp. 171-176, Singapore City, Singapore, May 11-13, 2012. ISBN: 978-1-61804-094-7.
 9. Elitsa Gieva, "Behavioral modeling of circuit functional analogous to hydrogen bonding network with water molecules" XX International Scientific and Applied Science Conference “Electronics 2012”, 19-21 September, 2012, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of ELECTRONICS, Technical University of Sofia, Faculty of Electronics and Electronics Technologies, ISSN 1314-0078, Volume 6 , Number 2 , pp.31-34
 10. Rostislav Rusev, George Angelov, Elitsa Gieva, Boris Atanasov, Marin Hristov, "Microelectronic Aspects of Hydrogen Bond Characteristics in Active Site of lactamase during the Acylenzyme Reaction" XX International Scientific and Applied Science Conference “Electronics 2012”, 19-21 September, 2012, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of ELECTRONICS, Technical University of Sofia, Faculty of Electronics and Electronics Technologies, ISSN 1314-0078, Volume 6 , Number 2 , pp.35-38

 


Previous page: Участници
Next page: Дейности