Demirova

 

Лични данни

маг. инж. Савина Демирова Демирова

Телефон за връзка:  +359 988 896 936
E-mail: cemi.cemi@abv.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, МТФ, кат. МТМ
Рожденна дата: 02.07.1985 г.

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да прилагам и обогатявам знанията си в инженерни области като изпитване на материалите и материалознание.

Научни интереси

  • Материалознание
  • Механични изпитвания на материалите
  • Наноматериали
  • Безразрушителен контрол
  • Металография
  • Нови материали

 

Дисертационен труд

Тема: Изследване на възможножтите за уякчаване на алуминиеви аплави, армирани с нанографитни частици.
Ръководител: проф. д-р инж. Божана Табакова
Защита:  

Previous page: Участници
Next page: Дейности