Chervenkov

Лични данни

Маг. инж. Лукан Николов Червенков

Телефон за връзка:  +359 887 724406
E-mail: lukan.chervenkov@gmail.com
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, МТФ, кат. ТММ 
Рожденна дата: 25.02.1990

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с компютърно моделиране, инженерни анализи и бързо прототипиране в инженерни области като промишлени роботи, разработване на свръхлеки конструкции и бързо прототипиране.

Научни интереси

  • CAD софтуери за проектиране
  • CAE софтуери за инженерни анализи
  • Роботи на модулен принцип
  • Свръхлеки сплави
  • Материалознание
  • Технологии за бързо прототипиране
  • Технологии за бързо производство на инструменти

Дисертационен труд

Тема:  
Ръководител: чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Живков
Защита:  

 

Сертификати

  • Energy2B Competition
  • Английски език
  • Компютърна грамотност

Previous page: Участници
Next page: Дейности