Начало

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

 
Дата и място: 11.12.2014 г.,  зала 3201 на ТУ-София
 
 
Програма
 

15:20—15:30  Регистрация

15:30—15:40 Откриване

15:40—16:00 Представяне на резултатите от изпълнението на дейностите по проекта

16:00—16:30 Презентации на участници в проекта

16.30—17.00 Връчване на сертификати и грамоти

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН-03.06.2014 от 14:00 в зала 3201 

 

ВАЖНО!!!

ИНТЕРВЮТАТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 25 МАРТ 2014 г. ОТ 17.00 Ч. В КАБИНЕТ 3232.

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА С ДОКТОРАНТИ

Необходимите документи: автобиография и формуляр за кандидатстване, се приемат в срок до 20.03.2014 г. на адрес:

София 1000, бул. „Климент Охридски” № 8

Технически университет – София, бл. 3,

Машинно-технологичен факултет

или по електронната поща на адрес: mtf-k@tu-sofia.bg.

         Телефон за допълнителна информация: (++359 2) 965-22 82.

ВАЖНО!!!

ИНТЕРВЮТАТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 04 ФЕВРУАРИ ОТ 16.00 Ч. В КАБИНЕТ 3232.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПРОЕКТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА С ДОКТОРАНТИ.

Необходимите документи: автобиография и формуляр за кандидатстване, се приемат в срок до 20.01.2014 г. на адрес:

София 1000, бул. „Климент Охридски” № 8

Технически университет – София, бл. 3,

Машинно-технологичен факултет

или по електронната поща на адрес: mtf-k@tu-sofia.bg.

         Телефон за допълнителна информация: (++359 2) 965-22 82.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН-13.11.2013 от 14:30 в зала 3201   Програма

 

ВАЖНО!!!

ИНТЕРВЮТАТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 11 СЕПТЕМВРИ ОТ 16.30 Ч. В КАБИНЕТ 3232.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПРОЕКТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА С ДОКТОРАНТИ.

Необходимите документи: автобиография и формуляр за кандидатстване, се приемат в срок до 31.07.2013 г. на адрес:

София 1000, бул. „Климент Охридски” № 8

Технически университет – София, бл. 3,

Машинно-технологичен факултет

или по електронната поща на адрес: mtf-k@tu-sofia.bg.

         Телефон за допълнителна информация: (++359 2) 965-22 82.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПРОЕКТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА С ЕДИН ДОКТОРАНТ
.

Необходимите документи: автобиография и формуляр за кандидатстване, се приемат в срок до 18.01.2013 г. на адрес:

София 1000, бул. „Климент Охридски” № 8

Технически университет – София, бл. 3,

Машинно-технологичен факултет

или по електронната поща на адрес: mtf-k@tu-sofia.bg.

         Телефон за допълнителна информация: (++359 2) 965-22 82.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.06-0046„ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ВИРТУАЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНДУСТРИАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 • Александър Пенчев Цокев
 • Анна Димитрова Димитрова
 • Антон Михайлов Михайлов
 • Боряна Василева Иванова
 • Валентни Пламенов Мишев
 • Ина Чавдарова Янкова
 • Константин Христов Камберов
 • Цветозар Тихомиров Иванов
 • Яна Петрова Стоянова

ДОКТОРАНТИ

 • Албена Иванова Сергисова
 • Ангелина Павлова Димитрова
 • Антонио Антонов Николов
 • Борислав Георгиев Романов
 • Валентин Иванов Григоров
 • Виктор Крумов Митов
 • Елица Емилова Гиева
 • Иво Димитров Ликов
 • Игнат Петров Игнатов
 • Любомир Александров Цонов
 • Мария Любомирова Спасова
 • Светослав Стефанов Стоев
 • Татяна Василева Симеонова
 • Цветан Петров Калдъшев
 • Явор Петров Софронов

ВАЖНО!!!

ИНТЕРВЮТАТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 28 И 29 МАЙ ОТ 17.00 Ч. В КАБИНЕТ 3232, КАТО ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВИ НА ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ДАТИ ПО ИЗБОР.

НА 26.04.2012 Г. ОТ 13.00 Ч. В ЗАЛА 3201, БЛ.3 НА ТУ-СОФИЯ, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ВИРТУАЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНДУСТРИАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

ВАЖНО!!!

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА Е УДЪЛЖЕН ДО 14.05.2012 Г.

НА 26.04.2012 Г. ОТ 13.00 Ч. В ЗАЛА 3201, БЛ.3 НА ТУ-СОФИЯ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ВИРТУАЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНДУСТРИАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

 

МТФ НА ТУ-СОФИЯ С ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НА 29.03.2012 Г. В ЗАЛА „СЕРДИКА“ НА ХОТЕЛ „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ВРЪЧИ ПОДПИСАНИТЕ ДОГОВОРИ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”. СРЕД 15-ТЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ОТ 9 ВИСШИ УЧИЛИЩА И 3 ИНСТИТУТА НА БАН Е И ПРОЕКТЪТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ВИРТУАЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНДУСТРИАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ НА МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТУ-СОФИЯ, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА С 429 448.73 ЛВ.