Sergissova

Лични данни

маг. инж. Албена Иванова Сергисова

Телефон за връзка:  +359 883 308784
E-mail: sergissova@gmail.com
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. МТМ
Рожденна дата: 01.04.1987

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани със създаването на виртуални модели за симулиране процеса на формиране на ултрафина( нано- и субмикрокристална) структура  чрез схемите на интензивна пластична деформация.

Научни интереси

  • Специализирани софтуерни решения за компютърни симулации на линейни и нелинейни процеси
  • Компютърни симулации
  • Анализ на виртуални симулации

Дисертационен труд

Тема: Компютърно моделиране и симулиране измемението на микроструктурата при интензифицирана пластична деформация
Ръководител: доц. д-р инж. В. Камбуров
Защита:  

 

Сертификати

  • CATIA V5
  • 3DVIA
  • Термофлуидни анализи с FloEFD

Научни публикации

  1. Камбуров В., Генов Й., Сергисова А.,Николов А., „3D симулация и оптимизация на деформационния процес при интензивна пластична деформация чрез винтова екструзия"
  2. Генов Й., Камбуров В., Сергисова А., Мишев В., „3D симулация и оптимизация на деформационния процес при интензифициране на пластичната деформация чрез двуъглова екструзия"
  3. Сергисова А., Мишев В., „Компютърна симулация в средата на QForm 3D Lite като образователен инструмент за провеждане на обучение на тема „ Открито обемно щамповане на конусно зъбно колело с оформяне на зъбите"
  4. Генов Й., Камбуров В., Сергисова А., Николов А., „3D симулация с програмен CAD/CAE продукт и проектиране на инструментална екипировка за четириъглова равноканална екструзия"

 


Previous page: Участници
Next page: Дейности