Начало

Nov 28, 2014

Нов обучителен модул


Модул 6Б „Практически възможности на сканиращата електронна микроскопия и рентгеновият микроанализ“
Category: General
Posted by: yana5sto
От 03.12.2014 г. стартира обучение „Практически възможности на сканиращата електронна микроскопия и рентгеновият микроанализ" с лектор доц. д-р инж. Серьожа Вълканов. Програмата за обучението може да намерите тук.