Начало

Nov 28, 2014
Category: General
Posted by: yana5sto
Модул 6Б „Практически възможности на сканиращата електронна микроскопия и рентгеновият микроанализ“
Nov 5, 2014
Category: General
Posted by: yana5sto
От 13.11.2014 г. стартира обучителен курс  „МЕТОД НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ“  с лектор  доц. д-р инж. Георги Стойчев. Програмата за обучението може да намерите тук.
Oct 9, 2014
Category: General
Posted by: yana5sto

 Управителният съвет на проекта обявява конкурс за експерт-обучители в област "CAE пакети".

May 29, 2014
Category: General
Posted by: yana5sto

На 03.06.2014 г. от 14:00 часа в зала 3201 на ТУ-София ще се проведе информационен ден по проекта.

 

Nov 4, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto

На 13.11.2013 г. от 13:30 часа в зала 3201 на ТУ-София ще се проведе среща с Целевата група по проекта.

Oct 17, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto
От 21.10.2013 г. стартира обучение по Английски език с лектор г-жа Светла Балуцова. Графикът за обучението може да намерите тук.
Jun 27, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto
На 03.07.2013 г. от 17:00 часа в зала 3109А на ТУ-София ще се проведе информационен ден по проекта.
May 1, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto
Модул 2.2 "Статистически методи за анализ"
Apr 17, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto
На 23.04.2013 г. от 14:00 часа в зала 3201 на ТУ-София ще се проведе информационен ден по проекта.
Apr 10, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto
Модул 10 "Процесен мениджмънт"
Mar 1, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto

Управителният съвет на проекта обявява конкурс за консултанти в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии.

Feb 28, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto

Модул 1.2 "Числени методи"

Модул 2.1 "Методи за оптимизация"

Feb 4, 2013
Category: General
Posted by: alextz
Youngfit във Facebook
Jan 21, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto

Модул 8 "Писане и управление на проекти"

Jan 5, 2013
Category: General
Posted by: yana5sto

Управителният съвет на проекта обявява конкурс за попълване състава на Целевата група по проекта с един докторант. Необходимите документи: автобиография и формуляр за кандидатстване, се приемат в срок до 18.01.2013 г. на адрес:

София 1000, бул. „Климент Охридски” № 8

Технически университет – София, бл. 3

Машинно-технологичен факултет

или по електронната поща на адрес: mtf-k@tu-sofia.bg.

Телефон за допълнителна информация: (++359 2) 965-22 82.

Nov 12, 2012
Category: General
Posted by: yana5sto
В периода 26.11.2012 - 19.12.2012 г. ще се проведат два модула от предвидените по проекта обучения.